Poľovnícke združenie Čierna Hora, Hrabské

IČO:

31976638

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čierna Hora, Hrabské

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrabské 30, Hrabské, 08606

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519260 - Hrabské

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený