Poľovnícke združenie Cerovo - Rovenec

IČO:

31929001

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Cerovo - Rovenec

Dátum vzniku:

10.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lehota nad Rimavicou, 98053

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515124 - Lehota nad Rimavicou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený