Poľovnícke združenie Čerín

IČO:

31930492

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čerín

Dátum vzniku:

17.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čerín, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508519 - Čerín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený