Poľovnícke združenie Čelno - Lopej

IČO:

37894226

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čelno - Lopej

Dátum vzniku:

08.04.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

časť Lopej, Družby 321/59, Podbrezová, 97681

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508853 - Podbrezová

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený