Poľovnícke združenie Čáry

IČO:

37835955

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čáry

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kollárova 30, Čáry, 90843

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504319 - Čáry

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený