Poľovnícke združenie ČABRAD

IČO:

31921213

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ČABRAD

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čabradský Vrbovok, 96251

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518247 - Čabradský Vrbovok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený