Poĺovnícke združenie BYSTRO

IČO:

31939970

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie BYSTRO

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hubová, 03491

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510441 - Hubová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený