Poľovnícke združenie Bystrica

Poľovnícke združenie Bystrica

IČO:

00622443

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bystrica

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stará Bystrica, Stará Bystrica, 02304

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509477 - Stará Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený