Poľovnícke združenie Bystrá v Osturni

IČO:

35521007

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bystrá v Osturni

Dátum vzniku:

18.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Osturňa, Osturňa, 05979

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523771 - Osturňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený