Poľovnícke združenie Bukovina

IČO:

35664924

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bukovina

Dátum vzniku:

01.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dohňany, 02051

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228512940 - Dohňany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený