Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce

IČO:

36132195

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mošovce, Mošovce, 03821

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512460 - Mošovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený