Poľovnícke združenie - BUKOVINA I.

IČO:

31118011

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - BUKOVINA I.

Dátum vzniku:

10.10.1983

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dežerice, Dežerice, 95703

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221542822 - Dežerice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený