Poľovnícke združenie BUKOVINA Čirč

IČO:

37796291

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BUKOVINA Čirč

Dátum vzniku:

05.09.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čirč, Čirč, 06542

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526673 - Čirč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený