Poĺovnícke združenie Buková

IČO:

31300537

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Buková

Dátum vzniku:

21.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipany, Lipany, 08271

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524778 - Lipany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený