Poľovnícke združenie BUDÚCNOSŤ

IČO:

35592419

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BUDÚCNOSŤ

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Zelenice 45, Dolné Zelenice, 92052

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213556521 - Dolné Zelenice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený