Poľovnícke združenie BRIAČ

IČO:

42360722

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BRIAČ

Dátum vzniku:

31.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čekovce 134, Čekovce, 96241

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518255 - Čekovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený