Poľovnícke združenie Brezová

IČO:

36129542

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brezová

Dátum vzniku:

07.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Červený Kameň 31, Červený Kameň, 01856

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222512931 - Červený Kameň

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený