Poľovnícke združenie Brezina vo Vyšnom Kručove

IČO:

42364159

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brezina vo Vyšnom Kručove

Dátum vzniku:

06.03.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšný Kručov 54, Vyšný Kručov, 08645

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519944 - Vyšný Kručov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený