Poľovnícke združenie Brehy Branovo

IČO:

42200415

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brehy Branovo

Dátum vzniku:

24.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Branovo 245, Branovo, 94131

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503096 - Branovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený