Poľovnícke združenie BORINY-ĎANOVÁ

IČO:

36132217

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BORINY-ĎANOVÁ

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ďanová 41, Ďanová, 03842

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512150 - Ďanová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený