Poľovnícke združenie Bojnice

IČO:

34055801

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bojnice

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Opatovce nad Nitrou 275, Opatovce nad Nitrou, 97202

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514284 - Opatovce nad Nitrou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený