Poľovnícke združenie BOHATÁ

IČO:

35594705

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BOHATÁ

Dátum vzniku:

30.05.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Novozámocká 139, Hurbanovo, 94703

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501140 - Hurbanovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený