Poľovnícke združenie Bodva Peder

IČO:

35511320

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bodva Peder

Dátum vzniku:

18.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Peder 130, Peder, 04405

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521868 - Peder

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený