Poľovnícke združenie Biely Kameň

IČO:

31297048

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Biely Kameň

Dátum vzniku:

01.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tibavská 2, Sobrance, 07301

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523089 - Sobrance

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený