Poľovnícke združenie Biela studňa Tovarné

IČO:

35519223

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Biela studňa Tovarné

Dátum vzniku:

25.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tovarné 73, Tovarné, 09401

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D529192 - Tovarné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený