Poľovnícke združenie BAŽANT Dedina Mládeže

IČO:

35594756

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BAŽANT Dedina Mládeže

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mičurinova 44/23, Dedina Mládeže, 94603

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501107 - Dedina Mládeže

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený