Poľovnícke združenie BARANCOV

IČO:

31958419

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BARANCOV

Dátum vzniku:

29.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koprivnica, Koprivnica, 08645

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519375 - Koprivnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený