Poľovnícke združenie Bánov


IČO:

35989009

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bánov

Dátum vzniku:

01.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Počúvadlo 64, Počúvadlo, 96901

Okres:

SK0322 - Okres Banská Štiavnica

Obec:

SK0322517160 - Počúvadlo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený