Poľovnícke združenie BAGÁR

IČO:

35593687

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BAGÁR

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

časť Cabaj 613, Cabaj-Čápor, 95117

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233545589 - Cabaj-Čápor

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený