Poľovnícke združenie B Á T K A

IČO:

35677988

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie B Á T K A

Dátum vzniku:

02.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bátka, 98021

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514519 - Bátka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený