Poľovnícke združenie ALAND HUNTER

IČO:

30794277

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ALAND HUNTER

Dátum vzniku:

18.11.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pri starom letisku 12, Bratislava - mestská časť Vajnory, 83107

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529362 - Bratislava - mestská časť Vajnory

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený