Poľovnícke združenie AGRONOVA Blatné Revištia

IČO:

31294952

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie AGRONOVA Blatné Revištia

Dátum vzniku:

27.10.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Blatné Revištia, Blatné Revištia, 07243

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522350 - Blatné Revištia

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený