Poľovnícke združenie ABIES

IČO:

42209129

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ABIES

Dátum vzniku:

16.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie hrdinov 27, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený