Poľovnícke združenie

IČO:

34012001

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

14.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lehnice, Lehnice, 93037

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501735 - Lehnice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený