Poľovnícke združenie

IČO:

34011994

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

27.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zlaté Klasy, Zlaté Klasy, 93039

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211502022 - Zlaté Klasy

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený