Poľovnícke združenie

IČO:

34011803

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

20.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolné Kračany 123, Kostolné Kračany, 93003

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501697 - Kostolné Kračany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený