Poľovnícke združenie

IČO:

31301185

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

22.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kaľava, Kaľava, 05342

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543209 - Kaľava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený