Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie

IČO:

00622575

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie

Dátum vzniku:

18.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Klokočov, 02322

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509213 - Klokočov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený