Poľovnícke združenie

IČO:

35605545

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

05.03.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom, 91501

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506338 - Nové Mesto nad Váhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený