Poľovnícke združenie

IČO:

35595272

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

24.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 18/604, Stará Turá, 91601

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506524 - Stará Turá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený