Poľovnícke združenie

IČO:

35594993

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

03.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tôň 41, Tôň, 94615

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501361 - Tôň

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený