Poĺovnícke združenie

IČO:

31932291

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie

Dátum vzniku:

09.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ratka, 98601

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511811 - Ratka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený