Poľovnícke združenie

IČO:

35593946

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

06.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Višňové 12, Višňové, 91615

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506672 - Višňové

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený