Poĺovnícke združenie

IČO:

31899111

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie

Dátum vzniku:

14.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mučín, 98531

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511625 - Mučín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený