Poľovnícke združenie 1. mája Zlatníky

IČO:

42362946

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie 1. mája Zlatníky

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zlatníky 313, Zlatníky, 95637

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505790 - Zlatníky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený