Poľovnícke občianske združenie, Ruské Pekľany

IČO:

37873083

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie, Ruské Pekľany

Dátum vzniku:

04.03.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ruské Pekľany 34, Ľubovec, Ľubovec, 08242

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524794 - Ľubovec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený