Poľovnícke občianske združenie Oľša

IČO:

37945238

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie Oľša

Dátum vzniku:

12.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drienov 516, Drienov, 08204

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524352 - Drienov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený