POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ŽITAVA HUL

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ŽITAVA HUL

IČO:

42369614

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ŽITAVA HUL

Dátum vzniku:

02.09.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Lovce 743, Veľké Lovce, 94142

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503631 - Veľké Lovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený