Poľovnícka spoločnosť Žitava Dvory nad Žitavou

Poľovnícka spoločnosť Žitava Dvory nad Žitavou

IČO:

42200504

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Žitava Dvory nad Žitavou

Dátum vzniku:

23.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okružná 29, Dvory nad Žitavou, 94131

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503177 - Dvory nad Žitavou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený