Poľovnícka spoločnosť Žiarec

Poľovnícka spoločnosť Žiarec

IČO:

42221277

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Žiarec

Dátum vzniku:

04.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

P.O. BOX 52, Turčianske Teplice, 03901

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512729 - Turčianske Teplice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený